ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,05/02/2021

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.25/684                                     ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια α) 1(μίας) τηλεόρασης smart tv 42’, β) Router και εξοπλισμός για internet σύμφωνα  με την εισήγηση του τμήματος Γενικής Διεύθυνσης (αρ. εισηγ, 29/4530/29/01/2021) έως18/02/2021).

 

  •   router : 10 Χ Gigabit  ,   και  WiFi  -AC.,   
  •   τηλεόραση  42” Smart που  να  υποστηρίζει  WIFI  και VESA-MOUNT.

 

                                                                                                     

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο  e-mail:supplies@oaka.gr Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 18/02/21(ωρα 10:00 εως 13:00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 29/4530. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα . Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. K. Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

 

 

    

 Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ