ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 9 Φεβρουαρίου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 22/0864

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                            21PROC008113565

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και επισκευή ηλεκτρολογικών πίλαρ στον περιβάλλοντα χώρο   ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ,0864 έως 18.02.21)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  :

130  τεμ. προμήθεια, τοποθέτηση θυρών ,μεντεσέδων κλειδαριών (MASTER) και χειρολαβών  καθώς και την επισκευή φθαρμένων πίλαρ και βαφή . 

  Σημ. Υποχρεωτική η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο χώρο του ΟΑΚΑ  .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 18/02/2021 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 22/0864. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 19/02/2021 , ημέρα Παρασκευή  στις 10.00πμ .    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 12.000,00 πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες   κ.   Α. ΚΥΡΟΥΣΗΣ      τηλ.    210- 6868450-451 .