ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     21PROC008112492

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 9 Φεβρουαρίου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:  15/1341.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ: 19PROC004857124

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Μεταφορά Πλεξιγκλας στις Εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ (εισηγ,1341 ημερομηνία υποβολής εως 19.02.2021). Προϋπολογισμός  2.500,00€ πλεον ΦΠΑ

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή οικονομικών προσφορών για την:

 

  • Προμήθεια και μεταφορά  40 τεμαχίων  plexiglass διαστάσεων 60Χ90 cm από διάφανο φύλλο πάχους 8 mm,   συμπεριλαμβανομένων και των εξαρτημάτων  για στήριξη αυτών  σε τοίχο με αποστάτες.

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 19.02.2021 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (22.02.2021 ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 15/1341.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

    

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ