ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            20PROC007798612ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 08 /12/2020 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 704/0311.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 20PROC007043839

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                      20PROC006941414

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Προμήθεια ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ με ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΔΥΣΗ (όχι υποχρεωτικό κριτήριο), σύμφωνα με την με αρ. 704/0311 εισήγηση του Υπευθύνου του Κολυμβητήριου  ( ημερομηνία υποβολής έως 17.12.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ με ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΔΥΣΗ, ως εξής:

 

1.Αυτόματη Ανάδυση (όχι υποχρεωτικό κριτήριο)

2.Να έχει εσωτερικά φίλτρα καθαρισμού

3.Να έχει καρότσι μεταφοράς

4.Να είναι δυναμικότητας καθαρισμού δεξαμενών από 25 μέτρα και πάνω έως δηλαδή τα 50μ.

 

ΒΑΣΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Πρίν την κατάθεση οποιασδήποτε προσφοράς να γίνει επίδειξη στον χώρο του Κολυμβητηρίου των δυνατοτήτων καθαρισμού στους υπαλλήλους που ασχολούνται με τον καθαρισμό των κολυμβητικών δεξαμενών, την Τετάρτη 16/11 και ώρα 10:00 στο Κολυμβητήριο.

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικό οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 17/12/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 18/12/2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 492/0646.

Πληροφορίες – Ραντεβού επίδειξης  210-6850200

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ