ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 7 Δεκεμβρίου  2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 684/16800

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                       

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια   ηλεκτρολογικού υλικού  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων  (εισηγ,16800 έως 10.12.20)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού   :

1. ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 20
ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΡ20 20
ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 50
 ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΑ 20
ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ 30
ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3X1,5 100M
ΚΛΕΜΜΕΣ 4ΜΜ 30
ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 20
ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΤΡΙΠΛΟ ΠΛΑΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5Μ 20
ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΠΕΝΤΡΠΛΟ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5Μ.

 

10

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 10/12/20 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 684/16800.    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες   κ.    Α. ΚΥΡΟΥΣΗΣ     τηλ.    210- 6868450-451 .

 

 

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ