ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 7 Δεκεμβρίου  2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 690/0852

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια   ηλεκτρολογικού υλικού  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων  (εισηγ,0852 έως 10.12.20)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού   :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ.
  1. ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1Χ16Α 3ΚΑ ΑΒΒ.     24
2 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 1Χ16Α 6ΚΑ ΑΒΒ 12
3 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 1Χ20Α 6ΚΑ ΑΒΒ 12
4 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ L+N ΑΒΒ 20Α 12
5 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ L+N ABB 25A. 12
6 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40 ΑΒΒ. 12
7 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2Χ40Α ΑΒΒ. 12
8 ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΛΑΓΙΑΣ 20
9 ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΚΑΠΑΚΙ 15
10 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΕΓ ΕΞΩΤ. A/R 10
11 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΕΓ. ΕΞΩΤ Κ/R 10
12 ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 2Χ40Α 30ΜΑ  
13 ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40Α 5
14 ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΝΕΟΣΕΤ 35Α. 50
15 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ25. 100M

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 10/12/20 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 690/0852.  

 

  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες   κ.    Α. ΚΥΡΟΥΣΗΣ     τηλ.    210- 6868450-451 .

 

 

  Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ