ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                                      Μαρούσι, 3 Δεκεμβριου 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καστόρας Ν.                                                                          Αριθμ.Πρωτ.: 694/0322

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                  20PROC007768839

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης                                               19PROC004847618

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για τον μικροβιολογικό και χημικό έλεγχο υδάτων των κολυμβητικών δεξαμενών   του Κολυμβητηρίου  ΟΑΚΑ   (εισηγ,0322 έως 14.12.20)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί τον μικροβιολογικό και χημικό έλεγχο  των υδάτων κολυμβητικών δεξαμενών  επί δύο (2) έτη, ήτοι 98 εβδομάδες εκτός μηνός  Αυγούστου  ( 9 δείγματα Χ2 φορές ανά εβδομάδα).

Προαπαιτούμενα

 Δειγματοληψία από τον ανάδοχο

 Μεταφορά δειγμάτων από τον ανάδοχο

 Δυνατότητα εάν κρίνει το ΟΑΚΑ αναγκαίο συμπληρωματικής δειγματοληψίας από τον ίδιο ή άλλο φορέα .

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών έως την 14/12/2020. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 694/0322. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 15/12/2020 , ημέρα Τρίτη   στις 10.00πμ.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. θ . Θεοφάνης  τηλ. 210-6850200.

 

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ