ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου  2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 656/0027

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                           

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια   ημεροδεικτών ημερολογίων και πλανογραμμάτων  ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Διαχείριση Υλικού     (εισηγ,0027 έως 4.12.20)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  :

 130 τεμ. Ημεροδεικτών επιτραπέζιων

 80 τεμ. Ημερολόγια –ατζέντα (ολόκληρη σελίδα για κάθε μέρα )

 80 πλανογράμματα με μεγάλο χώρο για το Σ/Κ για όλες  τις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ  

  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 4/12/20 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 656/0027.    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες   κ.    ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΩΗ       τηλ.    210- 6868102 210-6868142.

 

 

 

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                           ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ