ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     2 20PROC0077275580PROC007297978

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 25 Νοεμβρίου  2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:   630/0630.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          20PROC007134278

Ορθη Επανάληψη

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Αντικατάσταση επιδαπέδιων κρυστάλλων φωτισμού (εισηγ, 0630 ημερομηνία υποβολης εως 08.12.2020)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών προσφορών για Προμήθεια και Αντικατάσταση επιδαπέδιων κρυστάλλων φωτισμού (Φωτοχείμαροι) σχήματος κυκλικού τόξου με προηγούμενη επισκευή των μεταλλικών πλαισίων στηριξης αυτών, σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές απαιτήσεις:

 

Προμήθεια και αντικατάσταση  16  κρυστάλλων επιδαπέδιου φωτισμού στον Περιβάλλοντα Χώρο  του  Σταδίου  διαστάσεων και τεμαχίων  σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο.

Τα κρύσταλλα θα είναι ματ, ασφαλείας, 10+10+10 με ενδιάμεση μεμβράνη και  σε απόχρωση  όμοια με τα υπάρχοντα.

Οι διαστάσεις που αναφέρονται είναι ενδεικτικές.

 

 

 

 

 

 

      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Για την  ακριβή επιμέτρηση  των κρυστάλλων και  για να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών του  έργου, είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ στο  τηλ. 2106834773.   

 

  1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την νομοθεσία  για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων.
  2. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου.
  3. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
  4. Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται η τιμή ανά τεμάχιο.

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 08.12.2020, ωρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (09.12.2020 ώρα 11.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ο αριθμός εισήγησης  630/0630, άλλως ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

    

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ