ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,25 Νοεμβρίου 2020 Οκτωβρίου

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.637/1107                               ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Τηλεόρασης LG 43΄΄ 4Κ με περιστρεφόμενη επιτοίχια βάση σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Μηχανογράφησης   (αρ. εισηγ, 637/110718/11/2020) έως 02.12.2020).

 

  

 

                                                                                                      

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 02/12/20 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 637/1107.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα . Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Ι. Καπώνη  τηλ. 210-6834431 & Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

 

  

 Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ