ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     20PROC007297978

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 25 Νοεμβρίου  2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:    /1043.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          20PROC007134278

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Τοποθέτηση ταπέτων εισόδου (ποδόμακτρα) (εισηγ, 1043 ημερομηνία υποβολης εως 07.12.2020)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών προσφορών για Προμήθεια και την Τοποθέτηση ταπέτων εισόδου (ποδόμακτρα)  στο Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές απαιτήσεις:

 

Προμήθεια και τοποθέτηση ταπέτων εισόδου με πλέγμα βινυλίου πάχους  8 έως 10mm, με αντιολισθητικό υπόστρωμα,  εσωτερικού χώρου, στις παρακάτω διαστάσεις:

 

  • 2 τεμάχια         διαστάσεων                180Χ270
  • 1 τεμάχιο                   -‘’-                          180Χ180 
  • 1 τεμάχιο                   -‘’-                          180Χ270

 

Τα ταπέτα θα τοποθετηθούν εντός  των υφιστάμενων σκαμμάτων που βρίσκονται στις εισόδους του Κολυμβητηρίου.

Η τελική επιλογή των ταπέτων και το χρώμα αυτών θα γίνει από την Υπηρεσία και μέσα  από τα δείγματα που θα φέρει ο Ανάδοχος.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν κατ’ αποκοπή τίμημα στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται  όλες  οι δαπάνες για τις  απαιτούμενες εργασίες, τα υλικά, τα  αναλώσιμα κλπ   για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση του έργου.

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 07.12.2020. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (08.12.2020 ώρα 11.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ο αριθμός εισήγησης  1043, άλλως ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

      

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ