ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 23 Νοεμβρίου  2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 613/0319

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης                                              

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια   τροχήλατων καρεκλών γραφείου  του ΟΑΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  κολυμβητηρίου   (εισηγ,0319 έως 27.11.20)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  :

 8 τεμ. Τροχήλατων καρεκλών γραφείου 

 Σημ. Η προσφορά να συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 27/11/20 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 613/0319.    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες   κ.    Φ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ      τηλ.    210- 6850200.

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                     ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ