ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 21 Οκτωβρίου 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 526/0903.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                      20PROC007194148

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                           20PROC006941414

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια Περιφερειακών Μηχανημάτων Η/Υ για την Νομική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ (εισηγ, 0903 έως 02.11.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την  προμήθεια :

 

  • Ενα (1) Εκτυπωτή LaserJet, Εγχρωμο,  εκτύπωσης αυτόματης διπλής όψης (Κατα προτίμηση HP)

 

  • Ενα (1) Πολυμηχάνημα με Σαρωτή δυνατότητας σάρωσης αυτόματης τροφοδοσίας εγγραφου (ΑPF), Δυνατότητα Σάρωσης διπλή όψης (Κατα προτίμηση HP)

 

  • Αριθμομηχανή Γραφείου (Μπαταρίας-Ηλιακό).

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 2/11/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 3/11/2020 και ώρα 11:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται  ο τίτλος του έργου και ο αριθμός εισήγησης 526/0903.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210.6868126 κος Τ. Ζωχιός

 

 O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να