ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 14.06.2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για το LCMS (Agilent), του εργαστήριου του DOPING(εισηγ,3897. έως 20.06.13)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών του μηχανήματος LCMS του DOPING :

  • 1τεμ NEEDLE SEAT (TRAP) (G1313-87101)
  • 1τεμ NEEDLE SEAT (TOF) (G1367-87104)
  • 1τεμ NEEDLE SEAT (TOF) (G1367-87303)
  • 1τεμ NEEDLE (TRAP) (G1313-87201)
  • 1τεμ NEEDLE (TOF) (G1367-87201)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου Agilent)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 20.06.2012.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 500/3897

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ