ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 15 Οκτωβρίου   2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 533/16758

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                           20PROC007482454

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού  για την αποκατάσταση φωτισμού στον περιβάλλοντα χώρο   του ΟΑΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,16758 έως 29.10.20)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια λαμπτήρων  και ηλεκτρολογικού υλικού  .

ΛΑΜΠΕΣ HQI 150W MHN-TDB 300
STARTER 150W 200
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 150W 75
ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 100
ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΑ 50

 

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 29/10/2020 και ώρα 14.30μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 533/16758. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 30/10/2020 , ημέρα Παρασκευή   στις 10.00πμ.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός : 3.490,00€ πλέον του ΦΠΑ .

Πληροφορίες κ.   Θ . Κυρούσης     τηλ.    210- 6868451.

 

 

 

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ