ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 14  Οκτωβρίου  2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 513/7434

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                             20PROC007475371

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για   εργασίες για την αναβάθμιση του bms του τένις στην πλατφόρμα ecostruxure (της εταιρείας schneider electric).

 

Συγκεκριμένα στην αναβάθμιση του bms περιλαμβάνονται κατ’ ελαχιστο:

  • Αντικαθίσταται ο κεντρικός ρυθμιστής cx9900 στο control room από κεντρικό ρυθμιστή as-p.
  • περιφερειακά όργανα και αισθητήρες παραμένουν ως έχουν.
  • η πρόσβαση στο αναβαθμισμένο σύστημα γίνεται μέσω webinterface από όποιον η/υ, smartphone ή tablet στο δίκτυο.
  • δυνατότητα διασύνδεσης και με αλλά συστήματα μέσω bancetip και modbus tcp/ip.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται ο εξοπλισμός, η απαραίτητη σχεδίαση – προγραμματισμός και ότι άλλο απαιτείται προκειμένου το σύστημα να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.  , σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα    του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων   (εισηγ,7434 έως 26.10.20)

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 26/10/2020 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 513/7434. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 27/10/2020 , ημέρα Τρίτη   στις 11.00πμ.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός : 4.500,00€ πλέον του ΦΠΑ .

Πληροφορίες κ.   Θ . Κυρούσης     τηλ.    210- 6868451.

 

 

    

  Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ