ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,14 Οκτωβρίου 2020

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:524/16347

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια- αντικατάσταση Η/Υ στο τμήμα των ηλεκτρολόγων με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά, 

1)Επεξεργαστής INTEL(2) CORE (TM) i5 7400 CPU 3000GH2.

2) Μνήμη RAM 8000 GB

3)Λειτουργικό σύστημα Windows 10,  64bit

4)Σκληρός δίσκος SSD 250 GB

5) DVD RW

6) Οθόνη 22’’

7) Πληκτρολόγιο

8) Ποντίκι

σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Η/Μ Εγκαταστάσεων  (εισηγ, 16793 έως 27.10.2020).

 

  

 

                                                                                                      

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 27/10/20 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 519/16793.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα . Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ .Α. Κυρούσης  τηλ. 210-6868451, 210-6834762 & Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ