ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 14 Οκτωμβρίου 2020 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 525/1002.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 20PROC007194148

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Προμήθεια Ηλεκτρικών Εργαλείων, σύμφωνα με την με αρ. 525/1002 εισήγηση του τμήματος Δομικών Εργων ( ημερομηνία υποβολης εως 26.10.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την Προμήθεια Ηλεκτρικών Εργαλείων για τις αναγκες του Συνεργείου του Τμήματος, σύμφωνα με τα παρακατω Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 

  • Περιστροφικό πιστολέτο 880W, SDSplus με ταχυτσοκ, BOSCHGBH 2-28F.

 

  • Set DEWALTDCK266P2 Brushless Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό 18v(DCD796) και παλμικό Κατσαβίδι 18V(DCF887), 2X0Ah σε DS150

 

Πληροφορίες : 210.6834762.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 26/10/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 27/10/2020  και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται  ο τίτλος του έργου και ο αριθμός εισήγησης 525/1002.

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ