ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                                 Μαρούσι, 1 Οκτωβρίου 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                Αριθμ.Πρωτ.: 505/0802

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                                              

                                                    

                                                                                               20PROC007405170

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την   προμήθεια νέου λογιστικού προγράμματος.

 

Το ΝΠΙΔ ΟΑΚΑ «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για τη προμήθεια νέου λογιστικού προγράμματος ,( Υπηρεσίες εγκατάστασης ,Μεταφορά παλαιών αρχείων, Παραμετροποίηση και εκπαίδευση) καθώς και με τη δυνατότητα εν ευθέτω χρόνω, παροχής  ηλεκτρονικής τιμολόγησης και μητρώου δεσμεύσεων , σύμφωνα  με την εισήγηση του τμήματος Λογιστηρίου (εισηγ., 0802 έως 12/10/2020), Προϋπολογισμού 20.000,00 πλέον Φ.Π.Α .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προβούν σε επίδειξη των προγραμμάτων στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ. Η επικοινωνία θα γίνεται στα τηλ. 2106834764 – 2106868078 κος Γκαραβέλος Θωμάς..

 

 Οι ενδιαφερόμενοι   θα  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές κλειστές  στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ  ή στο Τμήμα Προμηθειών έως και την 12/10/2020 και ώρα 14.30. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 505/0802.  Το άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 13/10/2020 και ώρα 10.00.

 

Πληροφορίες   στο  τηλ. 2106834569

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                                                                      ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ