ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,21 Σεπτεμβρίου   2020

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 484/0658

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                                                                            

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  σημαιών  για τις ανάγκες   του ΟΑΚΑ    , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Γενικής Διεύθυνσης   (εισηγ,0658 έως 30.9.20).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την  προμήθεια 

6 τεμ.  Σημαίες <<Ελληνικές >>

6 τεμ.  Σημαίες <<Ευρωπαϊκή >>

6 τεμ . Σημαίες << Ολυμπιακών Αγώνων >>

6 τεμ. Σημαίες  << Ο.Α.Κ.Α >>

  Διαστάσεων 1.90χ2.95

    Για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων  του ΟΑΚΑ .  

 

                                                                                                      

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 30/9/20 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 484/0658.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Ε. Σωτηροπούλου  τηλ. 210-6868098 .

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                            ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ