ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου κων/να Μαρούσι, 14 Σεπτεμβρίου 2020
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αριθμ.Πρωτ.: 474/0313
ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια σχαρών υπερχείλισης (απλές) στην πισίνα Ρ10 του ΟΑΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος κολυμβητηρίου (εισηγ,0313 έως 25.09.20)
Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια :
  Σχάρες υπερχείλισης 60 μέτρα (απλές ) για την αντικατάσταση σπασμένων στην Πισίνα Ρ10 .
Κατασκευή πολυπροπυλένιο , πλάτος σχάρας 30 cm ,ύψος σχάρας 23 mm ,ένωση σε τρία (3) σημεία , χρώμα λευκό .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 25/9/20 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 474/0313. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.
Πληροφορίες κ. Φ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ τηλ. 210- 6850200.

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com