ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,  4 Σεπτεμβρίου  2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 448/16651

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                                                                                   20PROC007263113

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για εργασίες συντήρησης στο κολυμβητήριο  του ΟΑΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση   του τμήματος Συντήρησης & Κατασκευών  (εισηγ,16651 έως 10.09.20)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί τις εργασίες (τρίψιμο –απόξεση) όλων των επιφανειών και επαναβαφή της εξωτερικής μεταλλικής σκάλας του κλειστού κολυμβητηρίου .

                

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 10/9/2020 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 448/16651. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 11/9/2020 , ημέρα Παρασκευή   στις 10.00πμ.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

 

Πληροφορίες κ.   Ε . Μαλανδράκη      τηλ.    210- 6834773.

 

 

 

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ