ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 28 Αυγούστου  2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 439/16736

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                                                                               20PROC007235605

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ανοξείδωτων λαμαρινών ΙΝΟΧ  στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση     του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,16736 έως 7.09.20)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια ανοξείδωτων λαμαρινών ΙΝΟΧ διαστάσεων 35χ35 με ενάμιση χιλιοστό πάχος για την προστασία στα ντους  στα αποδυτήρια του κολυμβητηρίου :

 30 τεμ. ανοξείδωτων λαμαρινών ΙΝΟΧ διαστάσεων 35χ35

                                                                                                            

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 7/9/2020 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 439/16736. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 8/9/2020 , ημέρα Τρίτη   και ώρα  10.00πμ.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ.   Θ . Κυρούσης     τηλ.    210- 6868451.

 

 

 

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ