ΑΔΑ: 6Ι99469Η3Π-ΓΚΠ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 18 Αυγούστου 2020 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 443/16776.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 20PROC007194148

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Προμήθεια προβολέων LED, σύμφωνα με την με αρ. 443/16776 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων ( ημερομηνία υποβολης εως 26.08.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την Προμήθεια έξη (6)προβολέων φωτισμού LED  για το Κολυμβητηριο του ΟΑΚΑ, σύμφωνα με τα παρακατω Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 

  • POWER <220W
  • VOLTAGE 220 TO 240V
  • FREQUENCY 50Hz  POWER FACTOR 0.9
  • LUMINAIRE FLUX>26.000
  • LUMINAIRE EFFICIENCY>120 lm/W
  • COLOR TEMPERATURE <4000K
  • RENDERING INDEX >70
  • PERFORMANCE AT USEFUL LIFE 75000h
  • CONTROL GEAR FAILURE 7,5%
  • LUMEN MAINTEUANCE L80

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: CORELINE TEMPO LARGE PHILIPS, BVP 130 LED260/740S

 

Πληροφορίες για το έργο: 210.6834762.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 26/08/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 27/08/2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται  ο τίτλος του έργου και ο αριθμός εισήγησης 443/16776.

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ