ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 7 Αυγούστου  2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 428/15415

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                20PROC007157300

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                       

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  γαντιών και μασκών για τις ανάγκες του προσωπικού  του ΟΑΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση   του τμήματος  Υγειονομικής Μέριμνας  (εισηγ,15415 έως 25.08.20)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  του παρακάτω υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του προσωπικού και των χρηστών όλων των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ  :

 60 (κουτιά) 6000  τεμ. Γάντια μια χρήσεως Ν0 Large

 60 (κουτιά) 6000  τεμ. Γάντια μια χρήσεως Ν0 Midium

120(κουτιά) 6000  τεμ. Μάσκες χειρουργικές μιας χρήσης

  50(κουτιά)  Γάζες αποστειρωμένες 36cmx40cm

   80(κουτιά)  Γάζες αποστειρωμένες 15cmx30cm

80(κουτιά)  Γάζες αποστειρωμένες 15cmx15cm

 

 

                            

                            

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 25/8/2020 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 428/15415. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 26/8/2020 , ημέρα Τετάρτη   στις 10.00πμ.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός : 4.500,00€ πλέον του ΦΠΑ .

Πληροφορίες     τηλ.    210- 6868134.

 

 

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

 

 

 

 

  Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com