ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 7 Αυγούστου  2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 413/0613

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                

Aνάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  πινάκων  ανακοινώσεων  από plexiglass  και κουτί μακέτας για τις ανάγκες  του ΟΑΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση     του τμήματος Δομικών Έργων  (εισηγ,0613 έως 26.08.20)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  :

 5 τεμ. Πινάκων ανακοινώσεων  plexiglass διαστάσεων 70χ90cm με λογότυπο του ΟΑΚΑ

 1 τεμ. Κουτί μακέτας από plexiglass 5mm διαστάσεων 46x36x25cm

         

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 26/8/20 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 413/0613.    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ.   Ε . Μαλανδράκη      τηλ.    210- 6834773.

 

 

 

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ