ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κων/να Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 24/07/2020

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΙΣΤΩΝ-ΒΑΣΕΩΝ-ΣΗΜΑΙΩΝ   με την με αρ.375/0651 εισήγηση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ.

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την προμήθεια των κάτωθι:

ΙΣΤΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 4  (ΕΝΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕ ΣΤΑΥΡΟ &ΤΡΕΙΣ ΜΕ ΛΟΓΧΗ) .

ΙΣΤΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) ΤΕΜΑΧΙΑ 4

ΒΑΣΕΙΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΟΝΕΣ                      ΤΕΜΑΧΙΑ30

ΣΗΜΑΙΑ «ΑΘΗΝΑ 2004» (1,90Χ2,95)      ΤΕΜΑΧΙΑ 2

ΣΗΜΑΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Ο.Α.Κ.Α)ΤΕΜΑΧΙΑ 8 (1,90Χ2,95)(2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΙΕΣ (ΠΛΑΙΣΙΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 4

 

Πληροφορίες  210-6868075

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021,ή στο                                          e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 31-7-2020μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  375/0651. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

Τμηματάρχης Προμηθειών