ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κων/να Παπαγιαννίδου                Μαρούσι  13-07-2020

ΤΗΛ : 210-6834569                                                            

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ΦΥΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ ΑΥΤΟΠΟΤΙΖΟΜΕΝΑ σύμφωνα με την (εισηγ, 331/16335 έως 22-07-2020 )του τμήματος ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω  :

ΚΕΝΤΙΑ  Φ24CM                                                                 TEMAΧΙΑ  3                                             

ΠAXΙΡΑ  Φ27CM                                                                 ΤΕΜΑΧΙΑ 2

ΔΡΑΚΑΙΝΑ GOLDEN COAST  Φ17CM                           ΤΕΜΑΧΙΑ 3

ΔΡΑΚΑΙΝΑ LEMON 24CΜ                                                 ΤΕΜΑΧΙΑ 2

KΑΣΠΩ Φ 43CM                                                                   ΤΕΜΑΧΙΑ 6

ΚΑΣΠΩ  Φ35CM                                                                   TEMAXIA 4

ΧΩΜΑ                    350lt

ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ 60lt                                                                                                                                                                               Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021,ή στο  e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την  22-07-2020 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορέςνα αναγράφεται ο αριθμός των εισηγήσεων. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011. Πληροφορίες κ. Πεζούλας  τηλ. 210-6834520.

 

 

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

Τμηματάρχης Προμηθειών