ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κων/να Παπαγιαννίδου                Μαρούσι  13-07-2020

ΤΗΛ : 210-6834569                                                            

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

                                                                                                                                                                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  ΧΕΙΡΟΣ σύμφωνα με την (εισηγ, 327/16337 έως 23-07-2020 )του τμήματος ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω  :

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ 14ΔΟΝΤΙΑ BENMAN  ΤΕΜΑΧΙΑ  4

ΤΣΑΠΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΕΝΜΑΝ           ΤΕΜΑΧΙΑ 4

ΠΙΡΟΥΝΑ IDEAL  5ΔΟΝΤΙΑ                  ΤΕΜΑΧΙΑ 4

ΣΚΟΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ                           ΤΕΜΑΧΙΑ 8

ΑΞΙΝΑ BELOTA ΜΕΓΑΛΗ                     ΤΕΜΑΧΙΑ 2

ΠΡΙΟΝΙΑ SAMURAI 24  CM                   ΤΕΜΑΧΙΑ 8

ΦΤΥΑΡΙΑ                                                    ΤΕΜΑΧΙΑ 4       

META ΣΤΥΛΕΩΝ                                                                                                                    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021,ή στο  e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την  23-07-2020 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορέςνα αναγράφεται ο αριθμός των εισηγήσεων. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011. Πληροφορίες κ. Πεζούλας  τηλ. 210-6834520.

 

 

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

Τμηματάρχης Προμηθειών