ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου  Κων/να                         Μαρούσι, 23 Ιουνίου    2020

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 281/6371

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  επιτοίχιων σαπουνοθηκών   για τις ανάγκες του Κεντρικού Σταδίου  του ΟΑΚΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Κεντρικού Σταδίου       (εισηγ, 6371 έως 26.06.20).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την προμήθεια  100 τεμ. επιτοίχιων  σαπουνοθηκών για WC για τις ανάγκες του Κεντρικού Σταδίου   του ΟΑΚΑ .

  • 100  τεμ. επιτοίχιες  σαπουνοθήκες  για WC .

 

                                                                                                        

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 26/06/20 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  281/6371.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Χ. Μιχαήλ       τηλ. 210-6868124 & Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ