ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κων/να Παπαγιαννίδου                Μαρούσι  23-06-2020

ΤΗΛ : 210-6834569                                                            

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ σύμφωνα με την (εισηγ, 280/16333 έως  29/06/2020 )του τμήματος ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω  :

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 1΄΄ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  300 M

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ½΄΄ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  150Μ  

ΡΑΚΟΡ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ 1΄΄    ΤΕΜΑΧΙΑ 10

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1΄΄  ΤΕΜΑΧΙΑ 20

ΡΑΚΟΡ  1΄΄ ΘΗΛΥΚΑ  ΜΕΤΑΛΙΚΑ    ΤΕΜΑΧΙΑ 10

ΡΑΚΟΡ  1΄΄ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ 10                                                                                                                                                      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021,ή στο  e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την  29-06-2020 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορέςνα αναγράφεται ο αριθμός των εισηγήσεων. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011. Πληροφορίες κ. Πεζούλας  τηλ. 210-6834520.

 

 

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

Τμηματάρχης Προμηθειών