ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανάρτητεο στο site OAKA
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να Μαρούσι, 9 Ιουνίου 2020
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 235/0371.
ΤΗΛ : 210-6834569 9PROC004857124

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμηθεια Κλειδαριών και Αφαλων για τον εξοπλισμό των συνεργείων συντηρησης του ΟΑΚΑ (εισηγ. 0371 ημερομηνία υποβολής εως 19.06.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την Προμηθεια Κλειδαριών και Αφαλων για τον εξοπλισμό των συνεργείων συντηρησης τουΟΑΚΑ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

1. ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CISA ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 35αρες 5 τεμ.
2. ΑΦΑΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CISA ASTRAL 7αρης 3 τεμ
3. ΑΦΑΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CISA ΠΛΑΚΕ 7αρης 10 τεμ.
4. ΑΦΑΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CISA ΠΛΑΚΕ 8αρης 10 τεμ.

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ έως 19.06.2020. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (21.01.2020 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).
Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 235/0371.
Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη τηλ. 210-6834773.

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ