ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                                         Μαρούσι, 1  Ιουνίου  2020

                                                                                                          Αριθμ.Πρωτ.:224/0273

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την   προμήθεια  λουκέτων   ,   σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα  του τμήματος  Διοικητικών Υπηρεσιών   (εισηγ, 0273  έως 12.06.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  λουκέτων    Συγκεκριμένα :  10 τεμ. Κοντόλαιμα  και   15 τεμ. Μακρύλαιμα που να ανοίγουν με το ίδιο ήδη υπάρχον κλειδί (ως δείγμα ),  για τις ανάγκες του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών .

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 12/6/20 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 224/0273.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα .Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Β. Περάκη      τηλ. 210-6868089

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                    ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ