ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                                   Μαρούσι, 25  Μαΐου  2020

                                                                                                          Αριθμ.Πρωτ.:144/6245

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                       20PROC006759455

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για τις εργασίες αποκατάστασης συστήματος κλιματισμού στο προπονητήριο   στο  Ο.Α.Κ.Α    ,   σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα  του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων  (εισηγ, 6245 έως 3.06.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί τις

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ:

 1. ΚΑΜΕΝΕΣ 2 ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ
 2. ΚΑΜΕΝΗ 1 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
 3. ΚΑΜΕΝΕΣ 2 ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ & ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ
 4. ΚΑΜΕΝΕΣ 2 ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ & ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Β’ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ
 • ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ
 • ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
 • ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΑΖΩΤΟ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
 • ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (500 MICRONS)
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ (2kg)
 • ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

ROOFTOP

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ).

 1. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.
 2. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2067/2015.
 3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25MW.
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟ TRANE ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 3/6/2020 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 144/6245. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 4/6/2020 , ημέρα Πέμπτη   στις 11 πμ..  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα .Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Α. Κυρούσης      τηλ. 210-6868451

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ