ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                                    Μαρούσι,5 Μαΐου   2020

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 107/0159

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                     

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  μπαταριών για το ηλεκτροκίνητο όχημα των κηπουρών   , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Συντήρηση Μηχανημάτων    (εισηγ, 159 έως 12.5.20).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την  προμήθεια  6 τεμ.  μπαταριών για το ηλεκτροκίνητο όχημα  :

  Ύψος : 24cm

  Μήκος : 26cm

  πλάτος : 18cm

   Ισχύς : 6v-225Ah

Για τις ανάγκες του  ηλεκτροκίνητου οχήματος του  συνεργείου των κηπουρών   .  

 

                                                                                                      

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 12/5/20 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 147/159.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Γ. Κακουλάκης   τηλ. 210-6834562 & Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

 

 Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ