ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 29 Απριλίου  2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 158/0057

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης                                                                                                   20PROC006633837

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την αντικατάσταση χαλαζιακής άμμου των (3)  φίλτρων των  κολυμβητικών  δεξαμενών  Ρ2 και Ρ3     του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,0057 έως 8.05.20)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗΣ ΑΜΜΟΥ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ) ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ  (3) ΦΙΛΤΡΩΝ των δεξαμενών Ρ2 και  Ρ3.

3 ΦΙΛΤΡΑ Χ 6.500KG/ΦΙΛΤΡΟ

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΥΔΡΟΑΝΘΡΑΚΙΤΗ

 

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 8/5/2020 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 158/0057. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 11/5/2020 , ημέρα Δευτέρα  στις 10.00πμ.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός : 11.000,00€ πλέον του ΦΠΑ .

Πληροφορίες κ.   Θ . Κυρούσης     τηλ.    210- 6868451.

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ