ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                                   Μαρούσι,24  Φεβρουαρίου 2020

                                                                                                          Αριθμ.Πρωτ.:60/6118

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους  20PROC006331414

        

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την   ετήσια αποδελτίωση ηλεκτρονικού ή  γραπτού τύπου  τηλεόρασης ή ραδιόφωνου  στο  Ο.Α.Κ.Α    ,   σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα  του τμήματος  Τύπου και Επικοινωνίας  (εισηγ, 6118 έως 3.03.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την  αποδελτίωση ηλεκτρονικού ή γραπτού τύπου τηλεόρασης  ή ραδιόφωνου χρονικής διάρκειας (1) ενός έτους  .

           

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 3/3/20 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 60/6118.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα .Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Ι. Αγγελάκη     τηλ. 210-6868120

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                      ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ