ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 24 Δεκεμβρίου   2019

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:722/7421

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                                19PROC006098355

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                              

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την αναβάθμιση του BMS του τένις στην πλατφόρμα ECOSTRUXURE   στο ΟΑΚΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ, 7421 έως 13.01.2020).

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ BMS ΤΟΥ ΤΕΝΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ECOSTRUXURE (ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SCHNEIDER ELECTRIC).

 

Στην αναβάθμιση του BMS συγκεκριμένα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο:

  • αντικαθίσταται ο υπάρχων η/υ με νεο η/υ με λειτουργικό windows 10pro 64bit – ενδεικτικός τύπος: η/υ turbo-x teamwork midi i5 7400 desktop, με οθόνη turbo-x monitor5″ tx-215mxc, λειτουργικό windows 10 professional 64bit. λογισμικό webstation (2 χρήστες) από τον automation server.
  • αντικαθίσταται ο κεντρικός ρυθμιστής cx9900 στο control room από κεντρικό ρυθμιστή as-p.
  • περιφερειακά όργανα και αισθητήρες παραμένουν ως έχουν.
  • η πρόσβαση στο αναβαθμισμένο σύστημα γίνεται μέσω webinterface από όποιον η/υ, smartphone ή tablet στο δίκτυο.
  • δυνατότητα διασύνδεσης και με άλλα συστήματα μέσω bancetip και modbus tcp/ip.

στις εργασίες περιλαμβάνονται η απαραίτητη σχεδίαση – προγραμματισμός και ότι άλλο απαιτείται προκειμένου το σύστημα να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία

                                                                                           

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις κλειστές  οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ  ή στο τμήμα Προμηθειών έως και την 13-01-2020 . Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 14-01-2020 και ώρα 10.00πμ. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  722/7421.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα  τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός δαπάνης :4.500.00€ πλέον ΦΠΑ .

Πληροφορίες κ. Α. Κυρούση    τηλ. 210-6868451  & Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ