ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 20 Δεκεμβρίου   2019

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:700/16822

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                                                                                             19PROC006076711

 

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  κουμπιών άφιξης κριτή  στο ΟΑΚΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ, 16822 έως 10.01.2020).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την προμήθεια  15 τεμ.   OMEGA PUSS BUTTON OI T5 κουμπιών άφιξης κριτή για την χρονομέτρηση αγώνων κολύμβησης στο ΟΑΚΑ   .

 

                                                                                            

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις κλειστές  οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ  ή στο τμήμα Προμηθειών έως και την 10-01-2020 . Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 13-01-2020 και ώρα 10.00πμ. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  700/16822.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα  τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Α. Κυρούση    τηλ. 210-6868451  & Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                           ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ