ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κων/να Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι  12/12/2019

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ σύμφωνα   με την με αρ.666/16588 εισήγηση του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (έως 20/12/19).

 Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την προμήθεια των κάτωθι:

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ :ΥΨΟΣ 24CM

                         MHKOΣ: 26CM

                          ΠΛΑΤΟΣ:18CM

                          ΙΣΧΥΣ: 8V/225Ah

TEMAXIA 6

Πληροφορίες :ΤΗΛ :210-6834572

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021,ή στο                                          e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 20/12/19μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  666/16588. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

Τμηματάρχης Προμηθειών