ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 11 Δεκεμβρίου   2019

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 660/16710

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                                                                           

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υδραυλικών υλικών  φίλτρων πισίνας    στο ΟΑΚΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων  (εισηγ, 16710 έως 23.12.19).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την προμήθεια

  • 100 m εύκαμπτο σωλήνα  2’’ ιντσών ΝΕΡΟΣΟΛ
  • 2 τεμ. Μαστούς αρσενικούς 2’’ ιντσών για τον ανωτέρω σωλήνα
  • 4 τεμ. Σφιγκτήρες βαρέως τύπου2’’ ιντσών    για την αποκατάσταση απορροής υδάτων φίλτρων πισίνας .

 

                                                                                                   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 23/12/19 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  660/16710.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Α. Κυρούση    τηλ. 210-6868451  & Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                             ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ