ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 11 Δεκεμβρίου   2019

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 695/7385

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                                                                           

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια επιδαπέδια μοκέτα διαστάσεων 14μ. χ7μ.(100m2) χρώματος γαλάζιου  στο ΟΑΚΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Κολυμβητηρίου      (εισηγ, 7385 έως 23.12.19).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την προμήθεια   ενός τεμ. επιδαπέδιας  μοκέτας  διαστάσεων 14μ. χ7μ.(100m2) χρώματος γαλάζιου    για την κάλυψη φθαρμένης μοκέτας στο  προθερμαντήρα  Καταδύσεων  .

 

                                                                                                   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 23/12/19 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  695/7385.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Φ. Θεοφάνης   τηλ. 210-6850200  & Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                          ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ