ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 3 Δεκεμβρίου  2019

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 645/7425

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια software για την συνέχιση της λειτουργίας του λογισμικού  για το BMS του ποδηλατοδρομίου   του ΟΑΚΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων     (εισηγ, 7425 έως 16.12.19).

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την προμήθεια software για την συνέχιση της λειτουργίας του λογισμικού  στο BMS του ποδηλατοδρομίου   του ΟΑΚΑ   .

ΑΓΟΡΑ  SOFTWARE ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ BMS ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

VMware Workstation 15 Pro For Linux and windows, ESD. SnS is not  required with license purchase. SnS and Per Incident Support sold separately.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ Vmware  και μετατροπή Η/Υ σε VM

 

                                                                                                    

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 16/12/19 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  645/7425. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφτούν την εγκατάσταση και να ενημερωθούν .  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Α Κυρούση   τηλ. 210-6868451 & Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                         ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ