ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                            

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 20 Νοεμβρίου 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:  625/16680.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

19PROC004857124

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για Επισκευές Ξυλινων Κατασκευών στο Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ (εισηγ,16680 ημερομηνία υποβολής εως 02.12.2019)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή οικονομικών προσφορών για τις παρακάτω εργασίες επισκευών:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Προμήθεια και τοποθέτηση τεμαχίων ξύλου μασίφ σουηδικό, καλής ποιότητας διαστάσεων 35Χ90 εκατ.

Τα ξύλα αυτά θα τοποθετηθούν σε παγκάκια  των αποδυτηρίων και θα πρέπει να είναι πλανισμένα, περασμένα με γυαλόχαρτο, ασταρωμένα και  βαμμένα με χρώμα ντουκο  απόχρωσης όμοια με την υπάρχουσα  (κίτρινα).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σοκορα του ξύλου που θα πρέπει να ασταρωθούν επιμελώς ώστε να κλείσουν οι πόροι και να περαστούν με δύο τουλάχιστον στρώσεις χρώματος.

8 τεμάχια
2 Προμήθεια και αντικατάσταση κλειδαριών και ροζέτες σε  θύρες  wc 4 τεμάχια
3 Επισκευή  και  επανατοποθέτηση  θυρών  στα  wc και στις καμπίνες των αποδυτηρίων. 5 τεμάχια
4 Κατασκευή και τοποθέτηση πάνελ όμοιο με τα υπάρχοντα για στήριξη πόρτας  wc   στον  τοίχο (διάσταση  περίπου 20 Χ180 εκατ.) 1 τεμάχιο
5 Προμήθεια και τοποθέτηση χερούλια θυρών στις καμπίνες των  αποδυτηρίων όμοια με τα υπάρχοντα (χούφτες). 7 ζεύγη
6 Έλεγχος και αποκατάσταση τοπικών βλαβών στις  βάσεις στήριξης των διαχωριστικών  και  των  θυρών στις καμπίνες των αποδυτηρίων.  

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 02.12.2019. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (03.12.2019 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 625/16680.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

    

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ