ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 26.07.2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων του αιματολογικού αναλυτή SYSMEX XT-2000(εισηγ,3941, έως 01.08.2013)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αντιδραστηρίων του αιματολογικού αναλυτή SYSMEX K-2000 που χρησιμοποιούνται  στο εργαστήριο του Doping :

 • 20lt CELLPACK (DK 30L)   (cod.83400116)
 • 0,5lt SULFOLYSER  (cod.90411317)
 • 5lt STROMATOLYSER-FB (cod. 94404613)
 • 0,042lt STROMATOLYSER-4DS (cod. 98417216)
 • 5lt STROMATOLYSER-4DL (cod. 98417615)
 • 0,05lt CELLCLEAN (cod. 83401621)
 • 1Φιαλίδιο  e-CHECK(XE) Normal Control (cod. 211191)
 • 1Φιαλίδιο  e-CHECK(XE) High Control (cod. 211192)
 • 1Φιαλίδιο  e-CHECK(XE) Low Control (cod. 211190)
 • 1Φιαλίδιο  SCS-1000 Hematology Calibrator (cod. 216992)
 • 1lt Diluent & 0,012lt Dye RET SEARCH II (cod. 98416211)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 01.08.2013.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 635/3941

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας  τηλ. 210.68.68.076 και 210.68.68.162

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ