ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κων/να Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 03/10/2019

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ σύμφωνα   με την με αρ.540/16577 εισήγηση του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (έως 14/10/19).

 Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την προμήθεια των κάτωθι:

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ :ΥΨΟΣ 24CM

                         MHKOΣ: 26CM

                          ΠΛΑΤΟΣ:18CM

                          ΙΣΧΥΣ: 8V/225Ah

TEMAXIA 6

Πληροφορίες :ΤΗΛ :210-6834572

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021,ή στο                                          e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 14/10/19μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  540/16577. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

Τμηματάρχης Προμηθειών