ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                        

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                    

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 17 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:    527/16660.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

                                                                                                     

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για Αποξήλωση Γυψοσανίδων στα Γραφεία της Διευθυνσης (εισηγ,16660 ημερομηνία υποβολης εως 20.09.2019)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την:

  • Αφαίρεση και Απομάκρυνση Γυψοσανίδας  διαστάσεων 4.00mX00m
  • Την αποκαταστασταση των μερεμετιών που θα δημιουργηθούν περιμετρικά του τοίχου.  

 

Κρίνεται αναγκαίο λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της προσφοράς τους  να πραγματοποιήσουν αυτοψία στο χώρο,  κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773.

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 20.09.2019. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (23.09.2019 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 527/16660.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

    

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ