ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 27 Αυγούστου    2019

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 467/7407

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

                                                                                             

  2ηΑνάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την επισκευή μοτέρ δυο ταχυτήτων  της κλιματιστικής μονάδα 4.1 του κλειστού γυμναστηρίου του  Μπάσκετ στο ΟΑΚΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων     (εισηγ, 7407 έως 10.09.19).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την επισκευή μοτέρ δυο ταχυτήτων  της κλιματιστικής μονάδα 4.1 του κλειστού γυμναστηρίου του Μπάσκετ στο ΟΑΚΑ .

  • απαραίτητες εργασίες:
  • αποξήλωση κινητήρα – περιέλιξη κινητήρα – αντικατάσταση ρουλεμάν κινητήρα- αναγόμωση άξονα κινητήρα – παράδοση σε λειτουργία.

                                                                                                     

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 10/09/19 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  467/7407.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Α Κυρούση      τηλ. 210-6868451& Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ