ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 1 Αυγούστου 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 464/16481

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

 

19PROC005378286

 

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για τον ελαιοχρωματισμό σε διάφορες επιφάνειες του κολυμβητηρίου (αποδυτήρια ,διάδρομοι)  του ΟΑΚΑ   του τμήματος  Συντήρησης & Κατασκευών   (εισηγ,16481 έως 12.08.19)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί τον ελαιοχρωματισμό σε διάφορες επιφάνειες  περίπου 1000m2 για το σβήσιμο συνθημάτων και αποκατάσταση επιφανειών από βρωμιές , αυτοκόλλητα   στο κολυμβητήριο   του ΟΑΚΑ  .

    Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών έως την 12/8/19. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 464/16481. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 13/8/2019 , ημέρα Τρίτη   στις 11.00πμ.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

 

Πληροφορίες  κ.   Ε.Μαλανδράκη      τηλ.    210- 6834773.

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ