ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                          Μαρούσι, 16 Ιουλίου 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 448/15999

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

                                                                                                 19PROC005278225

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

                                                                                         

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  κολυμβητικών  διαδρομών ανταλλακτικές σε περίπτωση φθοράς  στην πισίνα  Ρ4    του τμήματος  Κολυμβητηρίου  (εισηγ,15999 έως 25.7.19)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια :

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕ  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣΣΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 316(4ΜΜΠΑΧΟΣ) ΑΝΤΙΚΥΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΙΑΜ.100ΜΜ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 4 τεμ.
   

 

 

                        

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν κλειστές  τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών εώς την 25.7.2019  το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 26.07.19 και ώρα 11.00μμ.Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 448/15999.

Πληροφορίες κ. Φ  . ΘΕΟΦΑΝΗΣ   τηλ. 210-6850200.

 

  

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ